Sprawy rodzinne

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rodzinnych, które zawsze traktujemy z niezwykłą delikatnością i profesjonalizmem. Rozumiemy, że kwestie rodzinne są sprawami, które wymagają wyczucia, ponieważ emocje towarzyszące stronom mogą mieć ogromny wpływ na losy sprawy.

Zapewniamy Klientom wsparcie, ochronę i możliwości porozumienia się w najtrudniejszych momentach życia rodzinnego. Jest to możliwe, dzięki zgromadzonemu przez nas doświadczeniu w tego typu sprawach oraz wrażliwości na potrzeby Klientów.

Obszar działalności Kancelarii w tym zakresie obejmuje w szczególności:

 • rozwód, separację,
 • rozdzielność majątkową,
 • podział majątku i rozliczenia z nim związane,
 • rozliczenia majątkowe związane z konkubinatem,
 • władzę rodzicielską,
 • alimenty,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • ustanowienie opieki lub kurateli.


Zależy nam także na minimalizacji stresu, który towarzyszy Klientom w trakcie różnorakich spraw oraz procesów sądowych. Kierujemy się przy tym troską o komfort, dobro oraz dążymy do sugerowania optymalnych rozwiązań, które będą zgodne z interesami naszych Klientów.

Nasza pomoc prawna obejmuje m.in.:

 • konsultację prawną, w trakcie której dokładnie omawiamy wszystkie możliwości i strategie postępowania,
 • sporządzanie wszelkich pism procesowych,
 • reprezentację Klienta w trakcie całego postępowania przed Sądem.

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w kwestiach związanych ze sprawami rodzinnymi, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. 

Służymy profesjonalną pomocą i wsparciem w każdym aspekcie spraw rodzinnych, zapewniając obsługę prawną, która spełni Państwa oczekiwania i pomoże rozwiązać wszelkie trudności.