Kim jesteśmy?

Adwokat Małgorzata Kwiatkowska

Adwokat Małgorzata Kwiatkowska

Absolwentka Uczelni Łazarskiego w Warszawie na Wydziale Prawa, Szkoły Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie oraz studiów podyplomowych o tematyce „Prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe – restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa” zorganizowanych przez Uczelnię Łazarskiego w Warszawie i „Akademia Spółek” których organizatorem jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Od 2018 roku wpisana na listę Adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej.

Specjalizuje się w prawie cywilnym oraz upadłościowym. Zdobyła bogate doświadczenie pełniąc niemalże przez dziesięć lat obowiązki na stanowisku Asystenta Sędziego w Sądzie Okręgowym oraz w Sądzie Rejonowym w Wydziale Cywilnym. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe biorąc udział w wyspecjalizowanych szkoleniach oraz konferencjach. Obywając szkolenia organizowane przez Polskie Centrum Mediacji uzyskała uprawnienia do prowadzenia mediacji cywilnych i gospodarczych. Zdobyte umiejętności negocjacyjne wykorzystuje w swojej codziennej pracy dążąc do polubownego zakończenia sporu i wypracowując korzystne warunki porozumień.

Młodszy prawnik Dominika Dziekańska

Studentka Uczelni Łazarskiego w Warszawie na Wydziale Prawa. Osiąga wysokie wyniki w nauce łącząc ją z pracą w MKwiatkowska Kancelaria Adwokacka z którą jest związana od 2022 roku. Biegle posługuje się językiem angielskim. Podnosi swoje kompetencje biorąc udział w szkoleniach. Jest nieocenionym wsparciem w codziennym funkcjonowaniu kancelarii.

Młodszy prawnik Dominika Dziekańska

Studentka Uczelni Łazarskiego w Warszawie na Wydziale Prawa. Osiąga wysokie wyniki w nauce łącząc ją z pracą w MKwiatkowska Kancelaria Adwokacka z którą jest związana od 2022 roku. Biegle posługuje się językiem angielskim. Podnosi swoje kompetencje biorąc udział w szkoleniach, należy do Studenckiego Koła Prawa Konstytucyjnego. Jest nieocenionym wsparciem w codziennym funkcjonowaniu kancelarii.