+48 692 - 363 - 606
office@mkadwokat.eu

Modele rozliczeń z klientem

Naszym Klientom proponujemy kilka różnych modeli rozliczeń. W zależności od oczekiwań Klienta oraz specyfiki sprawy, doradzimy najlepszy system rozliczenia. Na początku współpracy prezentujemy różne modele rozliczenia, z których Klient wybiera ten najdogodniejszy. System jest przejrzysty i czytelny, a w każdym z wariantów istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty. Nasze propozycje obejmują zarówno rozliczenie godzinowe, ryczałtowe jak i mieszany wariant tych obu systemów rozliczeń. Możemy także rozliczać się według stałej opłaty za sprawę lub w systemie success fee.

Nasza współpraca z Klientem oparta jest o umowę, w której opisany jest także system rozliczenia. Treść umowy jest przedstawiana Klientowi przed podpisaniem. W naszej kancelarii ważne jest nie tylko powodzenie sprawy naszych Klientów oraz rzetelne wykonywanie usług prawniczych. Dbamy o przejrzystość sposobu, w jaki pracujemy i czasu, który poświęcamy danej sprawie. Dzięki temu nasi Klienci na bieżąco wiedzą, jak przebiegnie sfinansowanie całego procesu obsługi prawnej.

System godzinowy

wynagrodzenie ustalane jest na podstawie uzgodnionej z Klientem stawki godzinowej oraz liczby godzin poświęconych na realizację zlecenia. Klient otrzymuje szczegółowe rozliczenie zestawienia czasu pracy poświęconego na realizację każdej czynności wykonanej w ramach powierzonego zlecenia.

System ryczałtowy

wynagrodzenie w stałej wysokości za określony etap sprawy powiększone o wynagrodzenie za reprezentowanie w poszczególnych rozprawach. Wynagrodzenie to obejmuje kompleksową obsługę prawną: pisma procesowe oraz reprezentację Klienta przed sądem.

System ryczałtowo-godzinowy

wynagrodzenie stanowi kwota ryczałtu, która obejmuje uzgodnioną z Klientem liczbę godzin świadczenia pomocy prawnej. W przypadku przekroczenia liczby godzin niezbędnych do wykonania zlecenia, wynagrodzenie ulega powiększeniu o iloczyn stawki godzinowej i liczby godzin poświęconych na realizację zlecenia, o czym Klient jest przez nas informowany przed podjęciem ponadnormatywnych czynności.

Stała opłata za sprawę

wynagrodzenie obejmuje stałą kwotę za poprowadzenie całej sprawy niezależnie od etapu, na którym zostanie ona zakończona.

Success fee

wynagrodzenie to obejmuje procent od wygranej sprawy. W naszej kancelarii wynagrodzenie to obejmuje z góry określoną stawkę wynagrodzenia powiększoną o procent od wygranej sprawy.